חברת אמריך ישראל משיקה שירותי איתור עמיתים ומוטבים עבור גופים מוסדיים ומוסדות פיננסיים

גופים מוסדיים – הכוללים קרנות פנסיה והשתלמות, חברות ביטוח, בנקים ואחרים – מחוייבים על פי חוק לבצע מאמץ סביר באיתור עמיתים, מוטבים או יורשיהם כאשר נותק עימם הקשר. בשנים האחרונות נפתחו שתי תביעות ייצוגיות ע"ס מיליארדי שקלים כנגד גופים מוסדיים על אי עמידתם בדרישה זו. כעת יוכלו להשתמש גופים אלו בשירותי אמריך ישראל לטובת עמידה בחובות הרגולטוריים החלים עליהם.

חברת אמריך ישראל, שלוחתה הישראלית של Erben-Ermittlung Emrich בגרמניה, המתמחה בגנאולוגיה ואיתור יורשים, מרחיבה את פעילותה בארץ ומשיקה שירות חדש שנועד לסייע לגופים המוסדיים ולמוסדות הפיננסיים. הגופים מחוייבים ע"פ חוק ליידע עמיתים, מוטבים או יורשים על כסף הנשכח בקופה במשך השנים. דרישה זאת נובעת מסעיף 3(א) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב-2012, המחייב אותם גופים לאתר את הנעדרים ברף של "שקידה סבירה".

"לסירוגין מתקיימים מצבים בהם מתנתק הקשר עם עמית או מוטב. לדוגמא, כאשר עמית נפטר או כאשר הוא משנה את כתובת המגורים שלו ולא מדווח על כך לגוף המוסדי. לפעמים העמית לא זוכר שהפקיד כספים או היורשים שלו לא מודעים שהיו הפקדות כאלו. החוק דורש והלקוחות מצפים שהגופים אשר מנהלים כספים עבורם יראו שקידה סבירה בנסיון ליידע אותם אודות הכספים בקופה. יחד עם זאת, הגופים אינם ערוכים למחקר מסוג זה, בייחוד כאשר עברו מספר שנים ויש צורך באיתור 'נעדר היסטורי'. לאמריך ישראל יש את הנסיון, הידע והכלים הנדרשים, ואנו מעוניינים להעמיד אותם לרשות גופים אלו כדי לעזור להם לעמוד בחובות הרגולטוריים ", אמר מר' אלעד יעקובוביץ, מנהל החברה בישראל.

החברה הודיעה כי ערכה פרויקט פיילוט עם אחד הגופים המוסדיים בישראל וכי הפרויקט הסתיים בהצלחה רבה.

אודות אמריך ישראל:

אמריך ישראל הינה שלוחתה הישראלית של קבוצת ארבן-אמיטלונג אמריך בגרמניה. החברה, המתמחה באיתור יורשים וייצוגם (probate research) נוסדה ע"י מר תומאס אמריך בשנת 2003 ומעסיקה מעל 100 עובדים, הכוללים היסטוריונים, ארכיביסטים, גנאולוגים, יועצים משפטיים ועסקיים, במגוון מדינות. השלוחה הישראלית הוקמה בשנת 2013 לטובת מתן סיוע ותמיכה למטה בגרמניה בתביעת נכסים אשר התנהלו מול הוועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה. כעת, בנוסף לשירותי איתור יורשים, השלוחה הישראלית – אמריך ישראל – מציעה: גנאולוגיה ליחידים ומשפחות, סיוע באיתור והנפקת מסמכים בחו"ל, סיוע בתביעת אזרחות זרה ודרכונים זרים, ועוד.