ישראל:

אמריך ישראל (הרשומה כ: ארבן-ארמיטלונג אמריץ' ברלין ג'י אמ בי הייצ' & קו. קיי ג'י – שותפות מוגבלת)

רח' בן גוריון 1, בני ברק 5120149

טל: 073-780-3677

פקס: 073-7803678

רשות התאגידים: רשם החברות

ח.פ.: 530257385

מנהל כללי:  Thomas Emrich

ניהול:  Erben-Ermittlung Emrich Berlin GmbH & Co. KG

גרמניה:

Erben-Ermittlung Emrich Berlin GmbH & Co. KG

Bühringstr. 10, Berlin 13086 Germany

טל:       +49 30 47009080

ח.פ.:     DE296594932

רשם:    District Court Charlottenburg

מס' רשם:          HRA 49545 B

מנהל כללי:        Thomas Emrich

חברה מוגבלת:   Emrich GmbH

מנהל כללי:        Thomas Emrich

רשם:                District Court Potsdam

מס' רשם:          HRB 26955 P

טל:       +49 30 47009080

פקס:     +49 030 470090810