חברת אמריך ישראל משיקה שירותי איתור עמיתים ומוטבים עבור גופים מוסדיים ומוסדות פיננסיים גופים מוסדיים – הכוללים קרנות פנסיה והשתלמות, חברות ביטוח, בנקים ואחרים – מחוייבים על פי חוק לבצע מאמץ סביר באיתור עמיתים, מוטבים או יורשיהם כאשר נותק עימם הקשר. בשנים האחרונות נפתחו שתי תביעות ייצוגיות ע"ס מיליארדי שקלים כנגד גופים מוסדיים על אי […]