אנו שמחים מאוד לבשר כי החל משנת 2017, אמריך ישראל הינה הראשונה להציע שירותי איתור עמיתים ומוטבים עבור מוסדות פיננסיים בישראל, בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב-2012.

מוסדות פיננסיים בישראל

סעיף 3(א) בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים) מגדיר כי:

"גוף מוסדי יפעל בשקידה סבירה לאיתור עמית שהקשר עמו נותק, במטרה ליידע אותו על אודות כספים או זכויות שהו זכאי להם, המצויים אצל הגוף המוסדי […]"

נכון לשנת 2016, קיימות שתי תביעות ייצוגיות בנושא ציותם של מוסדות הפיננסיים בנסיונם לאתר עמיתים עמם נותק הקשר, מוטביהם ויורשיהם. באחת התביעות, אשר הוגשה כנגד אחת המוסדות הפיננסיים הגדולים בישראל, עומד הסכום על לא פחות מ-3.8 מיליארד שקל. בשנייה, ממליצה השופטת להשתמש בשירותים של מאתר נעדרים מקצועי.

אמריך ישראל ישמח לסייע לארגון שלכם לעמוד בדרישות הרגולטוריות ע"פ חוק בכדי להימנע מתביעות יקרות. המומחים שלנו מנוסים היטב ויחסכו לארגון שלכם זמן וכסף באיתורים המאוד החיוניים האלו. במידה והעמית/מוטב/יורש לא אותר, נספק לכם חוות דעת לטובת הדיווח שלכם לרשויות הרלוונטיות.

צרו קשר לתיאום פגישה.